Na „Danima Gergine“ promovisana knjiga „Vlaške narodne umotvorine“

U galeriji Doma kulture „Stevan Mokranjac“ u Negotinu na šestim po redu „Danima Gergine“ promovisana knjiga “Vuorbje bătrînje đin lumje – Vlaške narodne umotvorine“.

Udruženje za očuvanje kulture i tradicije Vlaha “Gergina” publikovalo je 38. knjigu na vlaškom pismu. Nova knjiga “Vuorbje bătrînje đin lumje – Vlaške narodne umotvorine“, posvećena je autentičnom nasleđu Vlaha kroz usmena kazivanja obuhvaćena istraživanjem koje je “Gergina” sprovela na teritoriji gde živi vlaška nacionalna zajednica.

Autori su dr Siniša Čelojević (dr Sină alu Čeloju) i Slobodan Cvetić (Slobodan alu Milă alu Koljică).

„Projekat “Vuorbje bătrînje đin lumje“ odobrilo je Ministarstvo kulture za oblast nematerijalnog kulturnog nasleđa prošle godine. Obišli smo preko 40 sela u severoistočnoj Srbiji i u Homolju, razgovarali sa više od stotinu kazivača i ukupno zabeležili 1110 umotvorina: izreka, poslovica, zagonetki, blagoslove, pa čak i psovke, đavolisanja, kletve, zakletve, sve ono što čini vlašku kulturnu tradiciju. Lektorski deo posla je odradila profesorka Milica Stevanović, a u knjigu nas uvodi jedan divan tekst Milice Vukovič, etnologa-antropologa, kustosa iz Kladova i knjiga je dvojezična, na vlaškom i srpskom zato što želimo da ovo bogatstvo prikažemo i većinskom srpskom narodu“, kaže Siniša Čelojević, predsednik Udruženja za očuvanje kulture i tradicije Vlaha “Gergina” i jedan od autora.

Manifestacija „Dani Gergine – Zîljilji Gerginji” nastavlja se večeras, 24. aprila u 19 časova u Klubu lovaca i ribolovaca u Dušanovcu promocijom kompakt diska “Uorilji đi la Đanova – Izvorna vlaška kola iz Dušanovca“.

Autor teksta: Suzana Mihajlović Jovanović