Saopštenje

Vlaške stranke i Udruženja„Gergina“, povodom sve učestalijih, tendencioznih i zlonamernih objava  na društvenim mrežama, gde se na veoma grub način vređaju predstavnici i članovi Vlaške stranke i Udruženja „Gergina“, sa cilјem omalovažavanja vlaškog jezika, istorije Vlaha, ali i stvaranja netrpelјivosti između vlaškog i srpskog naroda, koji na ovim prostorima vekovima žive u miru i razumevanju.

I pored činjenice da je javnosti to dobro poznato, treba podsetiti da je Udruženje „Gergina“, kao neprofitna organizacija, osnovano sa cilјem zaštite i očuvanja identiteta, kulturnog nasleđa, tradicije, govora-jezika, pismenosti, istorije, običaja, muzike, igara i drugih obeležja Vlaha u Republici Srbiji, ali i drugim prostorima, gde Vlasi žive.

Sa druge strane, Vlaška stranka, kao politička organizacija,  nastala je sa cilјem da radi na ujedinjenju Vlaha Srbije, uz podsticanje njihovog političkog delovanjana prostorima gde vekovima žive. Uz zastupanje interesa Vlaha, na čitavoj teritoriji Srbije, a posebno na prostoru između Morave, Dunava i Timoka,gde živi najveći broj pripadnika vlaške etničke grupacije, Vlaška stranka želi da doprinose utvrđivanju naučne istine o poreklu Vlaha, unapređenju njihovih prava, ekonomskog napretka, razvoju demokratskih principa i integracija, kako u okviru Republike Srbije, tako i u okviru zajednice evropskih naroda.

I Vlaška stranka, kao politička organizacija i „Gergina“, kao neprofitno udruženje građana imaju isti cilј - da se očuvaju identitet, jezik, običaji, tradicija i kultura Vlaha Srbije, za šta je bilo neminovno podsticanje političkog delovanja Vlaha na prostorima gde vekovima žive, kako bi kroz institucije sistema lakše mogli da  artikulišu i realizuju sva ona prava koja imaju i druge nacionalne manjine.

Podsećanja radi, treba istaći da Vlasi Srbije imaju status zvanično priznate nacionalne manjine, i da svoja prava ostvaruju pod okrilјem svoje krovne organizacije - Nacionalnog saveta Vlaha (NSV). Naravno, želјa nam je da stepen i kvalitet tih prava podignemo na viši nivo, koristeći kao osnovu Ustav i zakone države Srbije.

A da, pri tome, uvek jasno ističemo da smo Vlasi, da je naš maternji jezik vlaški i da je naša matična domovina Srbija, jer drugu niti smo imali, niti želimo da imamo.

No, kako izgleda, to nekima smeta. Ili  ne mogu da razumeju. Pa zato i ponavlјamo.Mi smo Vlasi, koristimo i negujemo naš vlaški jezik i nikada i ni pod kakvim uslovima nećemo biti Rumuni, niti ćemo koristiti rumunski jezik. Koji ćemo, uvek i svuda, ceniti i poštovati naše prijatelјe i komšije Rumune i njihov rumunski jezik.

Ali smo prinuđeni da, po ko zna koji put, ukažemo na nedopustivo delovanje nekih pojedinaci i grupa (koje, na našu veliku žalost, sebe predstavlјaju kao „vlaške“), narušavajući naše pravo na slobodno izjašnjavanje i pravo da budemo ono što smo uvek i bili – Vlasi.

I sve to uprkos činjenici da mi njima ne osporavamo da budu Vlasi-Rumuni ili Rumuni-Vlasi, sa ili bez vodoravnih i kosih crta ili crtica, kao i da, pri tome, koriste rumunski ili vlaško-rumunski ili rumunsko-vlaški jezik. Ali ih podsećamo da je naše pravo da imamo svoj stav, onakav kakav je bio,kakav je sada i kakav će uvek biti.Da smo bili, jesmo i uvek ćemo biti Vlasi, rođeni u državi Srbiji, koju smo uvek smatrali, sada smatramo i uvek ćemo je smatrati, svojom jedinom domovinom.

Deklaracija Ujedinjenih nacija, iz 1992. godine, o lјudskim pravima pripadnika nacionalnih, etničkih, verskih i jezičkih manjina, govori o pravu pripadnika manjine-pojedinca. Dakle, i o pravima pripadnika vlaške etničke zajednice, koju, očigledno, neki pojedinci i organizacije pokušavaju, iz samo njima znanih razloga, da ospore.

Pod plaštom ostvarivanja prava rumunske nacionalne manjine (koje mi ne osporavamo i koja nesmetano mogu da se ostvaruju kroz Nacionalni savet Rumuna), neki samoproglašeni , „jedini“ i „autentični“ predstavnici Vlaha -Rumuna, Rumuna – Vlaha (ili Vlaha/Rumuna, Rumuna/Vlaha), traže od Srbije,Rumunije i OEBS-a ukidanje svega sa predznakom „vlaško“.

Ukidanje vlaških emisija na  lokalnim televizijama i zabranu upotrebe vlaškog jezika,pod izgovorom da „ima previše reči koje nisu rumunske“.Traže zabranu upotrebe vlaškog pisma, jer „ima previše slova koja su srpska“.

Kao da mi Vlasi ne umemo sami da se brinemo o svom jeziku i pismu. O jeziku koji je takav već vekovima i pismu koje je proisteklo iz tog i takvog jezika.

I baš zbog toga, mi Vlasi, čija je jedina domovina Srbija, zabrinuti smo zbog ovakvih stavova pojedinaca, grupa i organizacija i tražimo od naše matične države da nas zaštiti. Svim sredstvima. Jer taj govor „o čistoti jezika i pisma“, samo je korak do govora „o čistoti rase i krvi“.

Obraćajući se ovim putem srpskoj i svetskoj javnosti, u ime svih lјudi okuplјenih u Udruženju „Gergina“ i Vlaškoj stranci, želimo još jednom da skrenemo pažnju i odbacimo gomilu gnusnih laži, plasiranih na društvenim mrežama od strane nekih pojedinaca, grupa i organizacija, koje samo bolestan um može da izmisli, pripisujući ih nama i našem delovanju.

Naše dve organizacije, Udruženje „Gergina“ i Vlaška stranka će, kao i do sada, uvek voditi računa o zaštiti svih interesa i prava Vlaha Srbije, onako kako je to navedeno u osnovnim pravnim dokumentima ove dve organizacije.

A sporne objave koje se objavlјuju posredstvom društvenih mreža  već su predmet krivičnih prijava protiv lica koja  iza njih stoje i iste su podnesene  Javnom tužilaštvu u Petrovcu na Mlavi i Posebnom tužilaštvu za visokotehnološki kriminal u Beogradu,zajedno sa svim prikuplјenim dokazima.

U Negotinu,
29. oktobra 2017. godine

Udruženje „Gergina“
Dragan  Andrejević ,koordinator

Vlaška stranka,predsednik
primarijus dr Siniša Čelojević