IZBORI ZA NACIONALNI SAVET VLAHA

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

  Udruženja „Gergina“

Na veliku žalost Vlaha koji žive u Srbiji, najkraći i najistinitiji izveštaj o upravo okončanim izborima za njihovu krovnu organizaciju, glasi da su oni bili nedemokratski i lažirani. Izbori u kojima se unapred znao pobednik.

Koalicija aktuelne vlasti  iskoristila je sve raspoložive potencijale, koji su im bili dostupni, kako bi obezbedili pobedu listi  br.1, pošto su izbore za Nacionalni savet Vlaha poistovetili sa izborima na lokalnom ili republičkom nivou.

Ovakva tvrdnja svoje utemeljenje ima u činjenici što su njihovi „emisari“ obilazili sela i gradove u kojima žive građani vlaške nacionalne manjine, gde su uz pomoć posebnih biračkih spiskova  agitovali da, oni, obavezno, daju glas listi broj jedan.

Treba li podsetiti i njih i javnost da je to činjeno uprkos činjenici da je to krivično delo, jer, u članu 51.  Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, jasno stoji da „...podaci iz posebnog biračkog spiska uživaju posebnu zaštitu. Zabranjeno je i kažnjivo svako korišćenje podataka iz posebnog biračkog spiska“?

Osim toga, postavlja se pitanje odakle tim licima posebni birački spiskovi, ako se zna da su spiskovi pod posebnom zaštitom!?

Posebna priča je što su u predizbornoj kampanji bili ukljućeni predsednici opština i njihovi saradnici.

I pored toga što smo, blagovremeno, uputili dopise radnim telima u opštinama Negotin, Boljevac, Majdanpek i Bor, sa predlogom da i lista br.2 ima članove u biračkim odborima, čime bi izbori bili demokratski, naši predlozi nisu prihvaćeni. Naravno, načelnici opštinskih uprava su predložili za članove biračkih odbora samo lica  koja su većinom članovi Srpske napredne stranke, čime je stvorena mogučnost manipulisanja izbornim rezultatima i naše pravo da sumnjamo u njihove rezultate.

U Boru su aktivisti vladajuće stranke obilazili sela i grad i delili obaveštenja o glasanju, mada svi znamo da je to posao poštanske službe. Za vreme izbora vozilima RTB Bor (verovatno po odobrenju „doživotnog“ direktora)  birači su prevoženi na glasanje.

Call centri SNS su neprestano pozivali Vlahe da se odazovu pozivu na glasanje i da, obavezno, glasaju za listu br.1.

O neregularnosti izbora (ili izbornoj krađi), govore i sledeća dva primera:

  1. Na biračkom mestu u Prahovu - Opština Negotin, glasalo je  128 osoba, a kako pobeda ne bi pripala listi br.2 nevažećih listića bilo je 23 !
  2. Na glasačkom mestu u Mokranju glasalo je 117 osoba, a iz istih razloga, nevažećih listića bilo je 30.

Izborom novog saziva Nacionalng saveta Vlaha, sasvim je jasno da su Vlasi dobili  izuzetno ispolitizovano predstavničko telo, koje neće raditi u interesu Vlaha, nego u interesu stranaka na vlasti.

Sa druge strane, sasvim je jasno da u ovakvoj neravnopravnoj „borbi“ lista br.2 nije imala šanse da osvoji veći broj mandata, bez obzira na kvalitet naših kandidata.

Verovatno centrima moći  smeta desetogodišnja aktivnost „Gergine“ na očuvanju običaja, kulture, tradicije, jezika i identiteta Vlaha!? Ili, isto toliko godina iskrenog i požrtvovanog rada na sprečavanju „rumunizacije“ severoistočne Srbije?

Predsednik Udruženja „Gergina“,
primarijus dr Siniša Čelojević

Negotin 6.11.2018