Kontakt

NVO G E R G I N AUdruženje za očuvanje običaja, kulture, tradicije, jezika i identiteta Vlaha

Email:
info@gergina.org.rs

Predsednik prim. dr med. Siniša Čelojević

Adresa:
19300 N E G O T I N
ul. Milutina Stojanovića 18