Nadzorni odbor NVO Gergina

Članovi Nadzornog odbora su:

1. Dragiša Predić
2. Živojin Niculović
3. Dr Blagoje Stojanović