Predsednik

Predsednik

Prim Dr Siniša  Čelojević
M.Stojanovića  18
19 300 Negotin
065 44 28 201
celoj@mts.rs


 

 

 

 

Rodjen u Prahovu,gde je završio osnovnu školu.
Nakon toga završio Gimnaziju u Negotinu.
Studije medicine završio na Medicinskom fakultetu u Nišu   1977godine.
Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završio l984,na Ginekološkoj klinici u Beogradu kod Akademika Prof Vojina Šulovića.
Učestvovao u realizaciji tri projekta 2004,2005 i 2006g. u sklopu programa USAID i CRDA 1.Škola reproduktivnog zdravlja,2.Savetovalište za mlade,3.Asocijacija za razvoj Negotina.
Takodje učestvovao u dva projekta koji su uspešno realizovani pri Minsistarstvu kulture   3.i 4.Festival vlaške muzike 2010g i 2011 g.
Predsednik Udruženja Gergina od osnivanja 2009g .
Član Nacionalnog saveta Vlaha , član IO i predsednik Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma.
Oženjen i otac dvoje dece.
Živi u Negotinu i radi u Medicinskom centru,gde je šef ginekološko-akušerskog odelenja.