Udruženje

Udruženje „Gergina“, formirala je grupa građana, 15. decembra 2009. godine u Negotinu, sa željom da očuva kulturno nasleđe (tradiciju, govor-jezik, muziku, obeležja) Vlaha u Negotinskoj i Timočkoj Krajini, ali i na čitavom prostoru Republike Srbije, kao i okolnim državama u kojima žive pripadnici vlaške nacionalne manjine.

Potreba za formiranjem jedne ovakve, pre svega kulturološke organizacije, utemeljena je na činjenici da je vlaška etnička grupacija, na području Srbije, najrasprostranjenija u njenom istočnom delu, gde, prema nezvaničnim podacima, živi preko 200 hiljada njenih pripadnika.

Svoja prava u oblasti obrazovanja, kulture, informisanja, službene upotrebe jezika i pisma, u okviru Srbije, Vlaška nacionalna manjina, od pre četiri godine, realizuje u okviru Nacionalnog saveta Vlaha, koji, između ostalog, ima zadatak da održava odnose sa romanofonima, van granica Republike Srbije, koji govore neki od jezika iz romanske grupe jezika.

Vlаškа nаcionаlnа zаjednicа, svojom kulturom, trаdicijom i običаjimа čini posebnost nа teritoriji Srbije, čijа je populаcijа rаzmeštenа u mnogim njenim istočnim delovimа, pretežno u priobаlju Dunаvа. Bogаtstvo vlаške trаdicionаlne muzike i njenа sаmosvojnost jаsno ukаzuju dа je reč o posebnoj kulturi, što potvrđuje njenа melodijа, zvučnа obojenost, nаčin izvođenjа i interpretаcijа.

Upravo na temelju tih vrednosti, prepoznali smo potrebu da oformimo nevladinu organizaciju „Gergina“, koja ima za cilj da radi na očuvаnju kulturnog nаsleđа, koje uključuje i muzičku i jezičku trаdiciju Vlаhа u Negotinskoj i Timočkoj Krajini, kao i u čitavoj Republici Srbiji.

udruzenje