Издавачка делатност Удружења „Гергина“

Након усвајања влашке  азбуке, 24.јануара 2012.године, Удружење „Гергина“ је издало тридесет књига, на влашкој латиници и влашкој ћирилици.

Издавачка делатност :

1.Ворбјеск љимба Влахă – Говорим влашки-дПасујони, Синă алу Челоју
2.Ворбјеск румйњештје  Говорим влашки-дПасујони, Синă алу Челоју
3.Панда йнвацă кунг фу –   Бојанке за децу на Крајинско-Тимочком дијалекту-дПасујони
4.Панда йнвацă кунг фу   Бојанке за децу на Хомољско-Браничевском дијалекту-дПасујони
5.Повјестјиј дје копиј –   Басне за децу са аудио носачем звука
6.Повјестјиј дје копиј пйнтру нуаптја бунă-Бајке за децу
7.Елвис алу Ћобану- Влашке приче  аутор Дрăгана алу Јовăњењу
8.Вуорбарју     Влашко-српски речник, дПасујони, Синă алу Челоју
9.Граматика влашког језика аутор Надица Н.Јовановић
10.Аша а ворбит ај бăтрйњ-    Тако су говорили стари-Кйрста алу Јовăњењу, Власта алу Абраш
11.Вуорба ши култура Влахă/  покровитељ Фондација за отворено друштво Србија/
12.Сто најлепших влашких песама  са пратећим аудио носачем звука
13.Монографија Слободан Домаћиновић са пратећим аудио носачем звука
14.Монографија Станиша Пауновић са пратећим носачем звука
15.Монографија Божидар Јануцић са пратећим носачем звука, аутор Димитрије Обрадовић
16.Монографија Миле Пауновић  са пратећим носачем звука, аутор Димитрије Обрадовић
17.Моноградија Ика Петришоровић са пратећим носачем звука-Димитрије Обрадовић
18.Нотни записи 25 кола Слободана Божиновића /увод на влашком,српском и енглеском/ са пратећим носачем звука-Адама Орвад
19.Кйнтјеће дје драгостје  Кйрста алу Јовăњењу
20.Приручник „Да се разумемо-сă ње йнцăљеђем-Lasst uns verstehen“- др Синиша Челојевић, Елизабета Дајић-Гримплиновић, Снежана Челојевић
21.Пје ваља Ћимокулуј  Слободан алу Милă лу Кољицă
22.Кйнтјеће бăладје уорј ши вјерсурј- Лăутарји дјин Јабуковăц, аутори др Синă алу Челоју, Јовица алу Шушу
23.Фестивалски саборник- Адунамйнту  фестиваљилор- Миломирка Јововић, Јованка Станојевић
24.Власи:традиционална народна музика-Музика Влахилор дјин лумје аутор.Проф.др Д.Големовић
25.Кйнтјећиљи влахилор-Влашке песме-Vlach songs
26.Ињимă ће друм ај луат-Борикă Врăкњану
27.Повестјиј дје копиј-Басне за децу
28.Монографија Живојин-Жива Динуловић-Ненад Камиџорац
29.Влашке бајалице- Ђескйнтјеће-Vlach incantations – др Синиша Челојевић, др Немања Испировић
30.Еротске влашке песме-Кйнтјеће дје рушиње- др Синă алу Челоју