UDRUŽENJE „GERGINA“ NEGOTIN

Udruženje „Gergina“ formirano je u Negotinu, 15.decembra 2009.godine, sa željom da radi na očuvanju kulturnog nasleđa Vlaha u Negotinskoj i Timočkoj Krajini, ali i čitavoj Srbiji, kao i u okolnim državama u kojima žive Vlasi .

Procenjuje se da, samo u istočnom delu Srbije, ima oko 250 hiljada pripadnika

vlaške nacionalne manjine. Oni , od pre četiri godine, svoja prava u oblasti obrazovanja, kulture, informisanja, službene upotrebe jezika i pisma, ostvaruju u okviru nacionalnog saveta Vlaha ( NSV ), u čijem radu od samog početka, aktivno učestvuju i članovi Udruženja „Gergina“.

Za nešto manje od pet godina, članovi Udruženje „Gergina“ su :

–   Organizovali pet Festivala izvorne vlaške muzike “Gergina” u Negotinu;

–   Kreirali vlaško pismo, koje je 24.januara 2012.godine, usvojio Nacionalni savet Vlaha;

–   Organizovali pisanje, štampanje i promociju prvih knjiga na vlaškom pismu (14.februara u Negotinu) – „SKRIJATU ŠI ĆIĆITU AL DJIN TÎJ“ – kada smo promovisali publikacije: „GOVORIM VLAŠKI VORBJESK LJIMBA VLAHĂ“, bojanke za decu i šaljive vlaške priče „ELVIS ALU ĆOBANU“ ;

–   Doprineli, zajedno sa Nacionalnim savetom Vlaha, da se u obrazovni sistem Republike Srbije, uvede predmet “Vlaški govor sa elementima nacionalne (vlaške ) kulture”;

–   Uz finansijsku pomoć Fonda za otvoreno društvo Srbija, uspešno, realizovali projekat “Afirmacija multikulturalnosti kroz inkluziono obrazovanje vlaške nacionalne manine“ u okviru koga su organizovana dva seminara za prosvetne radnike, buduće predavače za izborni predmet “Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture“ i štampali knjige na vlaškom pismu:

–   GOVORIM VLAŠKI-VORBJESK LJIMBA VLAHĂ, REČNIK VLAŠKOG JEZIKA-VORBARJU, BOJANKE ZA DECU, BUKVAR ZA PRVI RAZRED, GRAMATIKU VLAŠKOG JEZIKA.

I TO NIJE SVE.

Uz pomoć Nacionalnog saveta Vlaha štampali smo sledeće:

–   Basne za decu – POVJESTJIJ DJE KOPIJ sa pratećim CD nosačem zvuka;

–   Najlepše vlaške pesme – KINTJEĆILJI NOAŠTJE   (sa 100 najlepših vlaških pesama, na vlaškom pismu i sa MP3 nosačem zvuka;

–   Monografiju   Slobodana Domaćinovića, koja sadrži 50 pesama, sa pratećim nosačem zvuka

–   Monografiju Staniše Paunovića, koja sadrži 50 pesama, sa pratećim MP3 nosačem zvuka.

 

Za doprinos u očuvanju kulture, identiteta i jezika vlaške nacionalne manjine, Udruženje “Gergina” je, 2013. godine, dobilo Majsku nagradu Opštine Negotin.

 

Sigurni smo da ćete na izborima za nacionalni savet Vlaha u oktobru, glasati za našu listu.

NOJ SINTJEM VLASI,

VORBIM LJIMBA VLAHĂ,

DRŽAVA NOASTA JE SRBIJA!