LISTA “UDRUŽENJE GERGINA NEGOTIN – PRIMARIJUS DR SINIŠA ČELOJEVIĆ” ZA NACIONALNI SAVET VLAHA

LISTA1. Синиша Челојевић, доктор специјалиста – гинеколог, Неготин
2. Слободан Голубовић, професор физике, Београд
3. Јагодинка Богдановић, дипл. инжењер машинства, Рудна Глава
4. Аца Кожокић, доктор медиц. наука лекар специјалиста уролог, Нови Сип-Кладово
5. Раде Илић, електро техничар, Јасиково-Мајданпек
6. Татјана Дражиловић, магистар дидактичких наука, Земун
7. Драгослав Зајкесковић, пензионер, Злот
8. Радоје Маринковић, пензионер, Београд
9. Невенка Илић, домаћица, Дубочка-Петровац на Млави
10. Слободан Домаћиновић, естрадни уметник, Неготин
11. Илија Флорић, фриго механичар, Пожаревац
12. Слађана Стојановић, , дипл. инжењер пољопривреде, Неготин
13. Живојин Ницуловић, пољопривредник, Мокрање
14. Слободан Трифуновић, пензионер, Лазница-Жагубица
15. Љиљана Ђокић, пензионер, Неготин
16. Славиша Николић, радник, Дубочане-Зајечар
17. Илија Пауцановић, пензионер, Бор
18. Дара Ђорић, учитељ, Лазница-Жагубица
19. Драгиша Бребуловић, пензионер, Прахово-Неготин
20. Слободанка Петровић, наставник разредне наставе, Неготин

 

PLAKATUDRUŽENJE „GERGINA“ formirano je u Negotinu, 15. Decembra 2009. Godine, sa željom da radi na očuvanju kulturnog nasleđa vlaha u Negotinskoj i Timočkoj Krajini, ali i u čitavoj Srbiji, kao i u okolnim državama u kojima žive Vlasi. Procenjuje se da, samo u istočnom delu Srbije, ima oko 250 hiljada pripadnika vlaške nacionalne manjine. Za nešto manje od pet godina, članovi Udruženje „Gergina“ su:

–  Organizovali šest Festivala izvorne vlaške muzike „Gergina“ u Negotinu;

–  Kreirali vlaško pismo, koje je 24. Januara 2012. Godine, usvojio Nacionalni savet Vlaha;

–  Organizovali pisanje, štampanje i promociju prvih knjiga na vlaškom pismu (14. Februara u Negotinu) – „SKRIJATU ŠI ČIĆITU AL DJIN TîJ“ – kada smo promovisali publikacije: „GOVORIM VLAŠKI VORBJESK LJIMBA VLAHÓ, bojanke za decu i šaljive vlaške priče „ELVIS ALU ČOBANU“ ;

–  Doprineli, zajedno sa Nacionalnim savetom Vlaha, da se u obrazovni sistem Republike Srbije, uvede predmet „Vlaški govor sa elementima nacionalne (vlaške) kulture“;

–  Uz finansijsku pomoć Fonda za otvoreno društvo Srbija, uspešno, realizovali projekat „Afirmacija multikulturalnosti kroz inkluziono obrazovanje vlaške nacionalne manjine“ u okviru koga su organizovana dva seminara za prosvetne radnike, buduće predavače za izborni predmet „Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture“ i štampali knjige na vlaškom pismu: -GOVORIM VLAŠKI-VORBJESK LJIMBA VLAHÃ, REČNIK VLAŠKOG JEZIKA – VORBARJU, BOJANKE ZA DECU, BUKVAR ZA PRVI RAZRED, GRAMATIKU VLAŠKOG JEZIKA, I TO NIJE SVE. Uz pomoć Nacionalnog saveta Vlaha štampali smo sledeće:

LISTA–  Basne za decu – PVJEST JIJ DJE KOPIJ sa pratećim CD nosačem zvuka;

–  Najlepše vlaške pesme – KINTJEĆILJI NOAŠTJR (sa 100 najlepših vlaških pesama, na vlaškom pismu i sa MP3 nosačem zvuka);

–  Monografiju Slobodana Domaćinovića, koja sadrži 50 pesama sa pratećim nosačem zvuka

–  Monografiju Staniše Paunovića, koja sadrži 50 pesama, sa pratećim MP3 nosačem zvuka.

–  Za doprinos u očuvanju kulture, itentiteta i jezika vlaške nacionalne manjine, Udruženje „Gergina“ je, 2013. Godine, dobilo Majsku nagradu Opštine Negotin.