Na izborima za Nacionalni savet Vlaha, koji su održani 26.10.

Lista br 2 Udruženje “Gergina “ Negotin – Primarijus dr Siniša Čelojević, osvojila je dva mandata.

Članovi Nacionalnog saveta Vlaha su:

1.Prim Dr Siniša Čelojević   iz Negotina

2.Prof. Slobodan Golubovićiz Beograda.