NOVA MUZIČKA IZDANJA UDRUŽENJA “GERGINA“

U skladu sa svojom bogatom tradicijom izdavaštva, sa ponosom objavljujemo dva svoja nova CD-a:
– ŽIVA DINULOVIĆ LA FESTIVALU „GERGINA“(NE FESTIVALU „GERGINA“;AT THE FESTIVAL“GERGINA“),
– VITOMIR STANOJEVIĆ ( FLUJER,FRULA,FIFE-VJERSURLJI VLAHILOR;POTPURI VLAŠKIH MELODIJA;VLACH MELODIES MEDLY).

NASLOVNA STRANA cd Živa Dinulović
SLIKA BR.1 NASLOVNA STRANA CD Živa Dinulović

„Muzikom se profesionalno bavi od 1969. godine. Prvo je nastupao sa svojim ansamblom, Braća Podvrščani. Zatim je dugo godina svirao u orkestru Slobodana Božinovića, koji se danas smatra za najbolji orkestar u vlaškoj muzici svih vremena. Od sedamdesetih godina 20. veka kreće i Živina itnenzivna diskografska aktivnost… Bio je učesnik skoro svih izdanja Internacionalnog festivala vlaške muzike Gergina u Negotinu, a organizatori su odlučili da 12. izdanje (2020. godine) posvete životnom delu upravo Žive Dinulovića“.
Izvod iz recenzije Marije Vitas-etnomuzikolog,muzički kritičar,urednik časopisa „Etnoumlje“

NASLOVNA STRANA CD VITOMIR STANOJEVIĆ
SLIKA BR.2 NASLOVNA STRANA CD VITOMIR STANOJEVIĆ

„Prve snimke uradio je za Radio Beograd 1970. Godine sa narodnim orkesatrom Radio Beograda, a prvu ploču sa osam narodnih kola 1980.godine za „Diskoton“ Sarajevo. Kasnije je snimao i za RTB. Svirao je narodnu muziku svih narodnosti bivše Jugoslavije. Posebnu pažnju posvetio je izvornoj vlaškoj muzici. Koristeći te motive snimio je preko 200 vlaških kola i pratio mnoge pevače ove vrste muzike. Od 2015. godine je član etno grupe „Gergina“ pri istoimenom u druženju koje se bavi očuvanjem običaja, kulture, tradicije, jezika i identiteta Vlaha“.
Izvod iz recenzije Marije Vitas – etnomuzikolog, muzički kritičar, urednik časopisa „Etnoumlje“
Planira se promocija ovih izdanja u sklopu 12. Internacionalnog festivala vlaške muzike “Gergina 2021“.