Novi projekat “Gergine” na vlaškom jeziku

NA KRAJU NEDELJE -   LA ISPRĂVITU STĂMÎNJI

 

Na konkursu za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, za realizaciju programa i projekata iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2018. godini, Udruženju za očuvanje kulture i tradicije Vlaha „Gergina“ iz Negotina je odobren projekat pod nazivom: NA KRAJU NEDELJE-LA ISPRĂVITU STĂMÎNJI“.

U skladu sa odobrenim Projektom, na Regionalnoj televiziji Istok iz Salaša, već od jeseni trebalo bi da počne realizacija informativnih emisija na vlaškom jeziku. Projektom je utvrđeno da se one emituju jednom nedeljno. Uz Vesti na vlaškom jeziku koje će gledaoci moći da prate svake subote od 19 sati, biće snimljeno i šest tridesetominutnih emisija koje će prikazati bogatstvo kulture, običaja, tradicije i jezika Vlaha.

Primarijus dr Siniša Čelojević, predsednik Udruženja „Gergina“ o ideji za ovaj projekat čija realizacija uskoro predstoji, kaže:“ Na prostoru između Morave, Timoka i Dunava, već više od 2000 godina kao najstariji narod žive Vlasi. Ima ih u 19 opština i 154 etničkih vlaških naselja. Pretpostavka je da se broj etničkih Vlaha kreće od 250.000 – 300.000, a to je daleko veći broj ljudi u odnosu na  35.330 Vlaha i 42.340 građana Srbije čiji je maternji  jezik vlaški. Toliko ih se naime, na taj način, izjasnilo na poslednjem popisu stanovništva u Srbiji.

Uprkos tome, ističe Čelojević, informisanje građana na vlaškom jeziku još uvek nije deo medijske prakse, pa čak ni na javnom servisu. “Nedopustivo je da javni nacionalni, kao servis svih građana Srbije, nema informativne emisije na vlaškom jeziku”.

Uvidom u programske šeme RTS-a ali i drugih medija sa nacionalnom frekvencijom, može se zaključiti da su emisije na vlaškom jeziku marginalizovane, tačnije, one uopšte ne postoje. S druge strane, na pojedinim regionalnim televizijama, mada veoma retko, čuje  se tek neka reč na vlaškom jeziku. Kao rezultat takve medijske zapostavljenosti, rođen je i ovaj projekat jer Vlasi, kako kažu, “žele da budu potpunije informisani na svom maternjem-vlaškom jeziku i zaslužuju da gledaju i druge emisije različitih žanrova na vlaškom jeziku”. Otuda je Projektom, već tokom izrade, za partnera u ovom pionirskom poduhvatu predviđena regionalna televizija koja bi ispunila očekivanja Vlaha, na širem području Krajine.

„Projekat „Na kraju nedelje“ predviđa informativne emisije na regionalnoj televiziji TV Istok iz Salaša i one će biti emitovane jednom nedeljno, u trajanju od 15 minuta,  na vlaškom jeziku. Iz redovnih informativnih sadržaja TV Istok, tim Udruženja „Gergina“, pripremaće prevode, po njima najvažnijih medijskih sadržaja i prevoditi ih na vlaški. Te emisije biće emitovane u premijernom terminu subotom  od 19 sati i repriznom, dan kasnije, u nedelju.

Projekat, inače, predviđa i snimanje šest polusatnih emisija, koliko će biti moguće u skladu sa skromnim ali značajnim sredstvima. U tim emisijama biće prikazano bogastvo kulture, običaja, tradicije i jezika Vlaha.

„Za TV Istok smo se opredelili zato što ta televizija pokriva gledanošću celu severoistočnu Srbiju i skoro veliki deo teritorije Srbije gde živi vlaško stanovništvo, a preko satelitskog programa  i Evropu. Naša ciljna grupa su pripadnici vlaške manjine  koji žive na području severoistočne Srbije  i drugih delova, pokrivenih signalom TV Istok, kao i Vlasi u dijaspori.

Sadržaji šest  emisija koje bi prikazale bogatstvo kulture, običaja, tradicije i jezika Vlaha   BOGASTVO VLAHA-BOGĂCÎJA VLAHILOR

Prema predviđenoj dinamici učesnici prve emisije biće članovi Etno grupe „Gergina“ i oni će snimiti splet izvornih vlaških pesama. Tokom emisije biće prikazan video materijal u produkciji TV Istok, snimljen  na različitim turističkim destinacijama severoistočne Srbije, na kojima Etno grupa „Gergina“ izvodi izvorne vlaške pesme. Time bi se promovisalo bogato kulturno nasleđe Vlaha i prirodne lepote ovog dela Srbije.

Druga emisija će se baviti običajima  Vlaha. Za potrebe tog tridesetominutnog filma, u predelu Vratnjanskih kapija – jedinstvenog prirodnog dragulja  severoistočne Srbije, članovi AKUD „Floričika“ iz Jabukovca izvešće na vlaškom jeziku običaj AŽUNU-BADNJI DAN. Cilj emisije je prikazivanje lepote i značaja  vlaških običaja, kulture i tradicije Vlaha ali i promocija čuvene turističke destinacije.

Treća emisija baviće se promocijom knjiga Udruženja „Gergina“, štampanih na vlaškom pismu. Udruženje „Gergina“ je do sada samostalno ili u saradnji sa Nacionalnim savetom Vlaha izdalo 20 knjiga na vlaškom pismu. Ova emisija koja bi promovisala izdavačku delatnost na vlaškom pismu biće realizovala u studiju TV Istok.

U četvrtoj emisiji biće prikazana vlaška kola iz Kobišnice. Emisija će biti snimljena u dvorištu rodne kuće velikog  srpskog kompozitora, Stevana Stojanovića Mokranjca, čiji preci potiču iz vlaškog sela Mokranja. Akteri su članovi KUD „Voja  Čurić“ iz Kobišnice, kojima će biti povereno izvođenje spleta vlaških igara iz tog sela.

Petu emisiju “Gergina” posvećuje delu nastave predmeta „Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture“. Biće realizovana u Osnovnoj školi „Stevan Stojanović Mokranjac“ u Kobišnici,  u kojoj deca već pohađaju nastavu na vlaškom jeziku kao izborni predmet. Deca sa svojim predavačima pokazaće način sprovođenja nastave. Emisija  će imati veliki značaj  jer će promovisati pomenuti izborni predmeti i očekuje se da bude podsticaj roditelja da upišu svoju decu radi učenja vlaškog govora.

Stara vlaška  jela su tematska celina šeste emisije iz pomenutog projekta. Naime, svaka nacionalna manjina ima svoju kuhinju, pa tako i vlaška. Odlikuju je specifična jela i upravo ona, biće promovisana tokom tog segmenta od 30 minuta. Vredne domaćice će jela pripremati u izabranom seoskom domaćinstvu vlaškog sela.

Sve emisije biće sačuvane na nosačima zvuka i biće deo arhivske građe Udruženja „Gergina“ iz Negotina. Realizacija Projekta je oročena na 8 meseci, a odobrena sredstva iznose 200 000 dinara. Za finansiranje projekata, novac je dobilo 77, u veoma jakoj konkurenciji čak 163 udruženja nacionalnih manjina u Srbiji.

 

                                                                                                 Jovanka Stanojević