Projektu Udruženja “Gergina” 250.000 dinara od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave podržalo je sa 250.000 dinara projekat “Tradicionalna vlaška muzika – Muzika Vlahilor djin lumje” Udruženja “Gergina” iz Negotina na konkursu za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti kulture u 2019.

U okviru ovog projekta Udruženje “Gergina” publikovaće knjigu “Tradicionalna vlaška muzika” profesora doktora Dimitrija Golemovića, etnomuzikologa i kompozitora koji je četiri decenije istraživao bogato etnomuzikološko nasleđe naroda na prostorima severoistočne Srbije i Homolja. Komisija je ocenila da projekat “Muzika Vlahilor djin lumje” podstiče prezentaciju, promociju i istraživanje muzike kao elementa nematerijalne kulturne baštine.

“Projektom želimo da izdamo knjigu istovetnog naziva autora prof. dr Dimitrija Golemovića u godini obeležavanja deset godina aktivnosti Udruženja na očuvanju običaja, kulture, tradicije, jezika i identiteta Vlaha. Osnovu knjige činila bi etnomuzikološka studija, praćena geografskom kartom, fotografijama kazivača i izvođača, kao i prilika kad se muziciralo i notnim zapisima muzičkih numera, rezimeima na engleškom i vlaškom jeziku i spiskom numera na oba diska. Sastavni deo knjige su dva kompakt diska u koricama, po jedan audio i video disk sa snimcima vlaške muzike”, kaže za NG portal primarijus dr Siniša Čelojević, predsednik Udruženja “Gergina”.

Promocija ove knjige biće organizovana 14. decembra  u okviru obeležanja desetogodišnjih aktivnosti Udruženja „Gergina“.

“Deo vlaške kulturne baštine, koju želimo prikazati ovim projektom, zaslužuje da se vidi i  čuje na prostoru čitavog Balkana, pa i šire. Jer sadržaj vlaške muzike i svekolike kulture već dugo i snažno prožima slojevitu kulturnu baštinu Srbije, ali i čitavog Balkana. U istom okruženju muzičku snagu Кrajine, beležio je i veliki kompozitor, jedan od najvećih koje je Srbija imala, Stevan Stojanović Mokranjac. Obzirom da je tradicionalna muzika Vlaha nedovoljno stručno obrađena i od zaborava sačuvan trag o njihovom načinu vokalnog i instrumentalnog interpretiranja, realizacijom ovog projekta, od zaborava bi bio sačuvan deo muzičkog stvaralaštva kao potvrda trajanju i bivstvovanju Vlaha na teritoriji Srbije”, dodaje dr Čelojević.

S.M.Jovanović